Passion for precision

EXACT er en komplett leverandør av oppmålingstekniske tjenester. Vi leverer landmåling og datafangst med riktig kvalitet og til riktig tid. Vår kunnskap bruker vi til å hjelpe våre kunder slik at innsamlede data blir tilrettelagt og anvendt på best mulig måte.

EXACT jobber hardt og smart hver eneste dag for å være en ledende aktør i oppmålingsbransjen. Vi hjelper våre kunder med å realisere sine visjoner, fra idéstadiet til en ferdig konstruksjon. Vi kan bransjen, vi kan design- og konstruksjonsprosessen og vi kjenner hindringene mellom idé og virkelighet. Vi leverer de oppmålingstjenestene dere trenger, når dere trenger det.

Velkommen til EXACT

For the latest news,
follow us on Facebook